Logopedické pexeso

Logopedické pexeso

Úvod  >  Návod ke hře

Návod k logopedickému pexesu

Cílem hry je zábavnou formou trénovat paměť, schopnost soustředění a zároveň si procvičit hlásky.

Na začátku hry si zvolte požadovanou hlásku. Po rozkliknutí se zobrazí hláska v různých kombinacích a po dalším rozkliknutí se dostanete na stránku s nastavením hry: zde si můžete nastavit počet hráčů, celkový počet obrázků (tj. kartiček) pexesa a také to, jestli po nalezení dvojice stejných obrázků bude ve hře pokračovat hráč, který dvojici obrázků našel, nebo hráč, který by byl jinak na řadě. Zvolené nastavení během jedné hry nelze změnit. Po kliknutí na tlačítko "Začít hru" se objeví herní pole.

Na začátku hry jsou všechny kartičky v herním poli otočeny obrázkem dolů. Hráč, který začíná, klikne na kteroukoli kartičku a tím ji „otočí“ - ukáže se strana s obrázkem. Poté otočí ještě druhou kartičku. V jednom tahu nelze otočit více než dvě kartiček. U tohoto logopedického pexesa se po kliknutí na obrázek ozve zvuk - pojmenování vyobrazeného předmětu. Pokud jsou obrázky na obou otočených kartičkách stejné, hráč získává 1 bod za nalezení dvojice stejných obrázků a tato dvojice je odstraněna z herního pole. Pokud se obrázky na obou otočených kartičkách liší, hráč bod nezískává a hráč otočí obě kartičky obrázkem zpátky dolů kliknutím na tlačítko se šipkou doprava (směr šipky doprava znamená pokračování hry). Na řadě je nyní druhý hráč, který stejně jako předcházející hráč kliknutím otočí dvě kartičky a pokud nejsou stejné, otočí je zpátky kliknutím na tlačítko se šipkou doprava a na řadu přichází další hráč. Během hry se hráčům přičítají body za každou nalezenou dvojici obrázků. Po nalezení poslední dvojice hra končí a vyhrává hráč, který získal nejvyšší počet bodů.

Po skončení hry je možné pokračovat dvěma způsoby: buď si pexeso zopakovat se stejným nastavením (kliknutím na tlačítko se zatočenou šipkou), nebo odejít ze hry na stránku, odkud se do pexesa původně vstupovalo (pro tuto volbu klikněte na tlačítko s domečkem).

Kliknutím na tlačítko s domečkem je možné hru kdykoliv opustit.

Příjemnou zábavu!